Молитовне благання за померлих

о.Ярослав Чухній

            Прагнучи Царства Небесного, і Божої любові, кожна віруюча людина живе надією на Боже милосердя і все ж лишається у сумніві – а чи справді виконала за земного життя волю Отця нашого, що на небі (Мт.7,21); чи є готовою стати на Божий суд (Євр.9,27) і отримати оцінку свого життя? -  „Цінна в очах Господніх смерть його вірних”(Пс.116,15). Саме ця непевність і зобов’язує нас молитися за усопших, просити для них у Господа: „Те, чого око не бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять”(1 Кор. 2,9).

            Хай молитва за усопших буде успішною як для нас, так і для тих за кого заносимо свою просьбу. Хай наші діла і поведінка стануть віддзеркаленням наших прохань і свідоцтвом нашої любові до ближнього, за потребуючу допомоги душу.

Живу Тобою...

Автор о.Ярослав Чухній

"Хай не тривожиться серце ваше! Віруйте в Бога, віруйте й у Мене. В домі Отця Мого жител багато" (їв.14,1), - потішає Господь Ісус Христос людський рід в хвилинах духовного болю, в часі життєвих випробувань. Заблуканих на дорогах сьогодення впевнює у безграничній Божій любові, звільняючи від смертельного страху, у їхніх серцях поселяє надію. Образом євангельського батька, з притчі про блудного сина, заохочує найбільшого грішника вернутися до батьківського порога з певністю, що пережитий покаянний біль цілющим бальзамом омиє і очистить душу для зустрічі з Небесним Отцем.

Велике благо людині, що впізнала для себе дорогу до Отчого дому і готова сказати:" Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я недостоййий більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів... "(Лк. 15,19). Вона неодмінно потрапить у батьківські обійми і удостоїться.Отчого поцілунку.

У книжці, що потрапила до Ваших рук, дорогий читачу, поетична проповідь Божого слова, вболівання і бажання духовного зросту усьому людському суспільству, болісне пережиття' власного покаянного духовного оновлення.

Клич до душі

Автор - о.Ярослав Чухній

"Це найбільший з канонів, і по величі духовній йому не має рівних" це слова, якими оцінено грандіозну працю отця нашого Андрея, архієпископа Критського.

Святий Андрей, родом з Дамаску, земне життя якого припадає на 650-726роки, залишив про себе пам 'ять як великий проповідник і автор багатьох церковних гімнів. "Великий покаянний канон" є найкращим цьому свідоцтвом. У цьому каноні християнину пропонуються приклади християнського життя для наслідування і зразки нечестивого життя для застереження від нього.

Сам канон як прояв глибокого духовного переживання св. Андрея не завжди легкодоступний до зрозуміння. Це реколекційні розважання, які мають на меті допомогти сучасній людині мудро скористатися працею автора, цінувати і гідно зберігати набуту традицію Східної Церкви і не допустити занепаду використання канону в богослужбовій практиці нашої Церкви.


Дорогою Христових Страстей

 Автор  - о. Ярослав Чухній 

" Чого ви спите? Уставайте й моліться,

щоб не впасти в спокусу" (Ів. 22,46)

Заражені зневірою і розчаруванням, повні недовіри і жаги осудження ближнього, спокушені гордістю і злобою до інших, спробуймо почути лагідний і впевнений голос Страждальця за людину: „Я ж молився (молюся) за тебе, щоб не зменшилась віра твоя; ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю твою” (Ів.22,32). Хай це слово Богочоловіка сповнить нас особливої надії на майбутнє і запалить бажання іти за Христом тоді, коли нам добре, і тоді, коли Ісус заохочує нас нести з Ним хрести сьогодення.
Рушаймо дорогою кривавих слідів, залишених  Спасителем  на канві людського життя, слідів, що приводять нас до розуміння слів Богочоловіка: „Я – дорога, і правда, і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через Мене” (Ів.14,6).

Увійду в дім Твій

Автор о.Ярослав Чухній

Сьогоднішній прогрес у людському суспільстві, що так яскраво виражається релігійним плюралізмом та знеціненням традиційних і національних вартостей глобалізацією, за якою криється остаточний тоталітаризм, не дає людині часу розважати над майбутнім, провокує її лише насолоджуватися дочасним; обкрадає суспільство духовно, збіднює його морально, спустошує національне. Про це свідчить хвороблива і нав'язлива ідея окремих людей сьогодення підірвати підвалини християнства духовною смутою зневіри до Божого Слова - Святого Письма. Цьому протистоїть Божа установа -Христова Церква, де людина, довіряючи Божому Слову, пізнає правдиву свободу духа, впевнюється у величі власної гідності і відповідальності перед суспільством задля Царства Небесного.

Ідея випуску цієї книжки полягає в тому, щоб заохотити читача до читання Святого Письма. У цій книзі немає математичних чи фізичних формул, не зустрінемося з описом цікавих, на загальну людську думку, астрономічних чи паранормальних явищ, немає в ній богословських досліджень, не вдовольниться історик описом цікавих подій, не співається ода людині як „генію всього". У ній окреслено шлях до оновлення людської душі. У кожному розважанні зустрічаємося з численними цитатами із Старого і Нового Завітів, у яких знаходимо відповідь, конечну для самопізнання і визначення свого відношення до Творця. Хто готовий до внутрішньої переміни до кращого, хто стараючись про власну досконалість, бажає дії Святого Духа на своє духовне бачення, в цій книзі може зустрітися з порадами і думками, що заохочують до власного розважання над словами Святої Книги.